0253-2924227پشتیبانی

درباره ما

درباره ماپس از دریافت جواب منفی از حدود ۲۴ مغازه گلفروشی در سطح شهرتهران جهت یادگیری و آموزش گل آرایی ، تصمیم گرفتیم تا خودمان از صفر شروع کنیم.
فروشگاه مجازی رزگلد  بر مبنای اهداف شخصی (ایجاد شغل مورد علاقه ، تولید سرمایه و درآمد زایی) از طریق بسته بندی و ارسال گلهای طبیعی به مناطق مختلف تهران شکل گرفته است.